Praktikat Profesionale

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Institutit të Monumenteve të Kulturës (IMK) dhe Universitetit Politeknik të Tiranës nëpërmjet Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), në datat 12-14 Qershor 2017 do të zhvillohet praktika profesionale e 30 studentëve të shoqëruar

OBJEKTE NË PROÇES RESTAURIMI

OBJEKTE NË  PROÇES RESTAURIMI Labovë e Kryqit. Projekti me objekt: “Ndërhyrje restauruese në Kishën Fjetja e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Gjirokastër”. Pazari i Gjirokastrës. Projekti me objekt “Restaurimi i Pazarit të Gjirokastrës, për Blloqet B3B6, B7, B8”. Butrint.

Njoftim

NJOFTIM Autoriteti shites: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë Data e zhvillimit te ankandit:03.2016 ora 11:00 Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand Publik i Hapur Objekti i Shitjes: Shitja

Rehabilitimi i Pazarit te Korçës

Me iniciative te Ministrise se Kulturës dhe Institutit te Monumenteve të Kulturës po bëhet Rehabilitimi i Pazarit te Korçës.  Investimi u krye  në bashkëpunim të AADF dhe Bashkise Korçë. Restaurimi i objekteve monument kulture  u krye duke restauruar dhe konservuar