KURS TRAJNIMI KOMBËTAR

Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare – “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike”. Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK),  ka kënaqësinë të njoftojë se në

Praktikat Profesionale

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Institutit të Monumenteve të Kulturës (IMK) dhe Universitetit Politeknik të Tiranës nëpërmjet Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), në datat 12-14 Qershor 2017 do të zhvillohet praktika profesionale e 30 studentëve të shoqëruar

OBJEKTE NË PROÇES RESTAURIMI

OBJEKTE NË  PROÇES RESTAURIMI Labovë e Kryqit. Projekti me objekt: “Ndërhyrje restauruese në Kishën Fjetja e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Gjirokastër”. Pazari i Gjirokastrës. Projekti me objekt “Restaurimi i Pazarit të Gjirokastrës, për Blloqet B3B6, B7, B8”. Butrint.