Rehabilitimi i Pazarit te Korçës

Me iniciative te Ministrise se Kulturës dhe Institutit te Monumenteve të Kulturës po bëhet Rehabilitimi i Pazarit te Korçës.  Investimi u krye  në bashkëpunim të AADF dhe Bashkise Korçë. Restaurimi i objekteve monument kulture  u krye duke restauruar dhe konservuar  detajet e vecanta dhe karakteristike për trashegimine kulturore  të ketij objekti  si kornizat, catite, vetratat, dyert, qepenat etj. Kjo punë po bëhet  duke ruajtur hap pas hapi të gjitha vlerat e trashegimise kulturore.

 

By |2015-07-10T12:19:16+00:00July 10th, 2015|Aktivitete|Comments Off on Rehabilitimi i Pazarit te Korçës

About the Author: