RESTAURIMI I KISHES SE RISTOZIT, MBORJE KORÇË

//RESTAURIMI I KISHES SE RISTOZIT, MBORJE KORÇË

RESTAURIMI I KISHES SE RISTOZIT, MBORJE KORÇË

Vazhdojnë punimet në Kishën e Ristozit nga  sipermarrësi i punimeve, shoqeria  “ E shkuara për të ardhmen” sh.p.k. me administrator zotin  Kliti KALLAMATA  . Çdo hap i punimeve restauruese  ndiqet nga specialistet e Institutit të Monumenteve të Kulturës duke ruajtur vlerat e trashegimisë dhe eleminuar rrezikun e degradimit të elementeve të veçantë historik që ka ky monument kulture, si konsolidimi dhe konservimi i pikturave murale, konsolidimi i mureve dhe qemereve karakteristike per kete objekt, restaurimi i kupolës dhe çatise etj.

By |2015-07-10T12:55:39+00:00July 10th, 2015|Aktivitete|Comments Off on RESTAURIMI I KISHES SE RISTOZIT, MBORJE KORÇË

About the Author: