Njoftim

NJOFTIM

  1. Autoriteti shites: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë

  1. Data e zhvillimit te ankandit:03.2016 ora 11:00
  2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand Publik i Hapur
  3. Objekti i Shitjes: Shitja e Automjetit tip Fiat Ulysse
  4. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300
  5. Vlera fillestare: 49 152 lekë me TVSH
  6. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152.

  1. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:03.2016 ora 11:00
  2. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen prane Autoritetit Shites

 

Për më shumë klikoni në:  … më shumë

NJOFTIM 4

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e katërt të hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 19.01.2016 ora 11:00
2. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 19.01.2016 ora 11:00
3. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300.
4. Vlera fillestare: 76 800 lekë me TVSH.
5. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,
Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152

NJOFTIM 3

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e tretë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse, në datë 02/12/2015, ora 11:00.

 

NJOFTIM 2 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e dytë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

Për më shumë klikoni linkun          …më shumë

 

NJOFTIM

 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

 

Për më shumë klikoni linkun

 

NJOFTIM I NDRYSHIMIT TË DATËS SË ZHVILLIMIT TË ANKANDIT :     … më shumë

By |2016-02-24T16:26:12+00:00August 19th, 2015|Aktivitete|Comments Off on Njoftim

About the Author: