Përfundon restaurimi i Urës së Nivanit, Gjirokastër.

Projekti i hartuar nga specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës, mbështetur nga Ministria e Kulturës, kishte për qëllim aplikimin e ndërhyrjeve konsoliduese dhe restauruese në Urën e Nivanit, e cila përfaqëson një ndër monumentet me histori të pasur dhe arkitekturë të veçantë, të zonës.

By |2018-10-04T13:02:43+00:00October 4th, 2018|Aktivitete|Comments Off on Përfundon restaurimi i Urës së Nivanit, Gjirokastër.

About the Author: