Shqipëria shënon 60 vjetorin e anëtarësimit të saj në UNESCO.

Sot kemi 6 pasuri të Trashëgimisë Botërore, duke nisur nga Parku i Butrintit, për të vijuar me Liqenin e Ohrit.

Në rrugëtimin 60-vjeçar të bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe UNESCO-s shprehim mirënjohje për të gjithë studiuesit, kuratorët, restauratorët, specialistët e fushës, që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribut në promovimin e trashëgimisë shqiptare në arenën ndërkombëtare si dhe në ruajtjen dhe konservimin e saj. 

Misioni vazhdon, pasi kemi dhe shumë pasuri të tjera të cilat kemi për qëllim t’i bëjmë pjesë e listës së pasurive botërore.

By |2018-11-05T09:39:50+00:00October 19th, 2018|Aktivitete|Comments Off on Shqipëria shënon 60 vjetorin e anëtarësimit të saj në UNESCO.

About the Author: