Projekti “100 fshatrat” – Inpektim në fshatin Lukovë

Specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës u bënë pjesë e grupit të inspektimit në kuadër të projektit “100+ fshatrat”, i cili këtë rradhë kishte në fokus fshatin Lukovë.

Përgjatë vizitës në Lukovë u inspektuan objektet monument kulture të zonës dhe gjendja e konservimit të tyre. Gjithashtu u bë dokumentimi fotografik i banesave karakteristike të zonës së bashku më tipologjitë e elementëve të sistemimit dhe rrethimit.

Projekti “100+ fshatrat” kërkon të ndërtojë modele zhvillimi, të cilat do të shtrihen në 100 fshatrat shqiptare dhe do të shërbejnë si modele të zhvillimit rural me fokus agro turizmin.  

By |2018-10-31T16:00:24+00:00October 31st, 2018|Aktivitete|Comments Off on Projekti “100 fshatrat” – Inpektim në fshatin Lukovë

About the Author: