Vijon puna për rikualifikimin e zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës

Ecuria e punimeve në qytetin e Vlorës mbikëqyret në mënyrë të vazhdueshme nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë, AADF, Bashkia Vlorë dhe studio projektuese. 

Ky projekt bëhet i mundur falë bashkëpunimit teknik dhe financiar të Albanian-American Development Foundation. Projekti synon shndërrimin e kësaj zone në një pikë aktraktive për turistët, si dhe një mundësi më shumë zhvillimi për bizneset vendase.

By |2018-11-16T12:58:07+00:00November 16th, 2018|Aktivitete|Comments Off on Vijon puna për rikualifikimin e zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës

About the Author: