Digjitalizim i trashëgimisë kulturore në kuadër të projektit 3D-IMP-ACT.

Institucionet partnere të projektit 3D-IMP-ACT dhe programi IPA CBC Itali – Shqipëri – Mal i Zi, filluan punën në Parkun Arkeologjik Apolloni për dokumentimin digjital 3D të monumenteve në këtë park.

Digjitalizimi i disa monumenteve në Shqipëri, Mal të Zi dhe Itali do të jetë një nga rezultatet e këtij projekti, i cili drejtohet nga Universiteti Politeknik i Barit.

By |2018-11-16T14:02:21+00:00November 16th, 2018|Aktivitete|Comments Off on Digjitalizim i trashëgimisë kulturore në kuadër të projektit 3D-IMP-ACT.

About the Author: