20102015-05-20T08:55:27+00:00

Vendimi 1.Dt.23.03.2010                      …më shumë

Vendimi 2.Dt.04.05.2010                      …më shumë

Vendimi 3.Dt.04.05.2010                      …më shumë

Vendimi 4.Dt.04.05.2010                      …më shumë

Vendimi 5.Dt.08.06.2010                      …më shumë

Vendimi 6.Dt.08.06.2010                      …më shumë

Vendimi 7.Dt.08.06.2010                      …më shumë

Vendimi 8.Dt.08.06.2010                      …më shumë

Vendimi 9.Dt.23.06.2010                      …më shumë

Vendimi 10.Dt.01.07.2010                      …më shumë

Vendimi 11.Dt.27.07.2010                      …më shumë

Vendimi 12.Dt.27.07.2010                      …më shumë

Vendimi 13.Dt.27.07.2010                      …më shumë

Vendimi 14.Dt.20.08.2010                      …më shumë

Vendimi 15.Dt.20.08.2010                      …më shumë

Vendimi 16.Dt.31.08.2010                      …më shumë

Vendimi 17.Dt.31.08.2010                      …më shumë

Vendimi 18.Dt.31.08.2010                      …më shumë

Vendimi 19.Dt.12.10.2010                      …më shumë

Vendimi 20.Dt.22.11.2010                      …më shumë