Banesa Qytetare2015-06-11T08:05:06+00:00

BANESA E TOPTANASVE, TIRANË

BANESA E TOPTANASVEIsh banesa e Toptanasve, shpallur momument kulture nga Rektorati i Universitit Shteteror, vendimi nr 6 datë 15.01.1963.
Kategorizohet si ndertesë private dhe i përket kulturës shqiptare te periudhes se Rilindjes Kombetare 1831 – 1912.Banesa e Toptanëve është një kompleks arkitektonik …me shume