Bazilika Kristiane e Linit2015-06-17T08:59:43+00:00

Shekulli i 6-të

  • Administrimin: Instituti i Monumenteve të Kulturës; Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Korçë

Bazilika paleokristiane e Linit ndodhet në pjesën perëndimore të Kepit të Linit dhe përfaqëson një nga monumentet më të rëndësishme të Shqipërisë. Struktura ishte e dekoruar me mozaikë shumëngjyrësh me motive floreale, gjeometrike dhe skena eukaristike, tipike të periudhës paleokristiane. Gërmimet arkeologjike dhe të dhënat numizmatike mbështesin datimin e bazilikës dhe të dyshemesë me mozaik në shek. 5 – 6. Bazilika e Linit ka një strukturim trekonkësh, me naos, kapela anësore, baptister dhe atrium. Kisha ka qenë dekoruar me mozaikë polikrom që shfaqnin motive gjeometrike, floreale dhe skena eukaristike, tipike të eriudhës paleokristiane. Gjithashtu përmbajtja e mbishkrimit me ekstrakte të psalmit të Davidit, mbështet teorinë që ndoshta kemi të bëjmë me një qendër pelegrinazhi. Gjetjet arkeologjike dhe të dhënat numizmatike mbështesin datimin e monumentit në shek. V – VI. Gjatë inkursioneve bullgare të shek. IX kisha u dogj dhe u braktis. Kisha e hershme e Linit është shpallur monument kulture i kategorisë së parë në vitin 1973. Kisha plaeokristiane e Linit ndodhet në pjesën perëndimore të Kepit të Linit, duke pasur një pamje të gjerë mbi liqenin e Ohrit dhe zonën përreth. Mozaikët polikrom dhe materiali i pasur arkeologjik, e bëjnë kishën një nga monumentet më të bukura dhe më interesant të Shipërisë.

800px-Lin


 

Versioni Anglisht

The Basilica of Lin is situated on the top of Saint Thanasi’s hill in the picturesque village of Lin, Pogradec. It was declared a monument of culture of first category in 1973.

The basilica of Lin altogether with its mosaiques was firstly discovered in the autumn of 1967.

The paleochristian church of Lin is one of the most important monuments of VI th century in Albania which conserves nearly untouched the overall plan and the floor mosaics. The basilica has a polychrome mosaique intertwined with different pictures. It has seven separated rooms. Narthex is the biggest surface covered by mosaics, comprising the inscription. The basilica had seven rooms, covered with mosaiques. The dominating colours used are the white, black and red. The motives used are those of different scenes such as “eukaristia”, scenes from the water world, animals, braiding, different flowers, where the most interesting ones are the flowers water lilies, swastika and some other motives. It is the only mosaique in the southeastern Albania and is highly visited by foreign and Albanian tourists.