Rregullore për marrjen e liçensave të restauratorit2018-10-30T13:27:05+00:00

Rregullore mbi kriteret dhe proçedurat administrative për marrjen e liçensave të ushtrimit të profesionit të restauratorit      … më shumë

ANEKSI -1  APLIKIM FORM 1-personale shkarko

ANEKSI -2 VETDEKLARIMET  shkarko

ANEKSI -3 APLIKIM FORM 2 për shoqëritë,  shkarko