KARTELAT QË DUHET TË PLOTESOHEN NGA INDIVIDËT OSE SHOQERITË QË KËRKOJNË TË PAJISEN ME LIÇENSË NË RESTAURIM2019-09-06T07:40:40+00:00

FORMULAR APLIKIMI PËR LIÇENCË INDIVIDUALE

FORMULAR APLIKIMI PËR LIÇENCË SHOQËRIE