KARTELAT QË DUHET TË PLOTESOHEN NGA INDIVIDËT OSE SHOQERITË QË KËRKOJNË TË PAJISEN ME LIÇENSË NË RESTAURIM

///KARTELAT QË DUHET TË PLOTESOHEN NGA INDIVIDËT OSE SHOQERITË QË KËRKOJNË TË PAJISEN ME LIÇENSË NË RESTAURIM