KURS TRAJNIMI KOMBËTAR

Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare – “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike”.

Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK),  ka kënaqësinë të njoftojë se në datat 30 Tetor – 10 Nëntor do të zhvillohet kursi i trajnimit kombëtar: Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare –  “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike”.

Ky kurs trajnimi organizohet nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me IMK, koordinuar nga “Qendra Rajonale për Konservim dhe Restaurim për Evropën Jug-Lindore”.

Trajnimi ka për qëllim, zhvillimin dhe forcimin e njohurive për pjesën e profesionistëve të ri të sistemit të Trashëgimisë Kulturore (Institucionet Teknike në varësi të Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe profesionistë të kompanive të licensuara në restaurim dhe që kanë të paktën 3 vjet që janë angazhuar në projektim ose zbatim punimesh restaurimi).

 

 1. Thirrje për aplikim  … më shumë
 2. Formati i aplikimit … më shumë

Praktikat Profesionale

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Institutit të Monumenteve të Kulturës (IMK) dhe Universitetit Politeknik të Tiranës nëpërmjet Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), në datat 12-14 Qershor 2017 do të zhvillohet praktika profesionale e 30 studentëve të shoqëruar nga 2 petagogë dhe staf i IMK, në qytetin e Gjirokastrës, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, nën koordinimin e IMK dhe DRKK Gjirokastër.

Qëllimi i praktikës profesionale, është forcimi i bashkëpunimit midis institucioneve të trashëgimisë kulturore dhe FAU-t si institucion i arsimit të lartë, zhvillimi i njohurive dhe informimit të brezit të ri në fushën e trashëgimisë dhe të restaurimit duke rritur ndërgjegjësimin e tij.

OBJEKTE NË PROÇES RESTAURIMI

OBJEKTE NË  PROÇES RESTAURIMI

Labovë e Kryqit.

Projekti me objekt: “Ndërhyrje restauruese në Kishën Fjetja e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Gjirokastër”.

Pazari i Gjirokastrës.

Projekti me objekt “Restaurimi i Pazarit të Gjirokastrës, për Blloqet B3B6, B7, B8”.

Butrint.

Projekti me objekt: “Projekt i konsolidimit të rrënojave te kisha e vogël dhe Godinës Helenistike në afërsi të Portës  së Liqenit_ Butrint/Sarandë”.

Përmet.

Projekti me objekt: Guri i Qytetit të Përmetit” dhe “ Projekt restaurimi i Kongresit të Përmetit”.

Libohovë.

Projekti me objekt: “Punime mirëmbajtje dhe vendosja e tabelës informuese në Kalanë e Libohovës”.

Mireditë/ Spaç

Projekti me objekt: “Ndërhyrje emergjente për stabilizimin e godinave të Burgut të Spaçit”.

 

Të gjitha këto objekte supervizohen nga IMK

Rehabilitimi i Kishës dhe rikonstruksioni i rrugës Kthesë e Labovës – Labovë e Kryqit

Dje, me datë 02.06.2017, në kuadër të punimeve të objektit: “Rehabilitimi i Kishës dhe Rikonstruksioni i rrugës Kthesë e Labovës – Labovë e Kryqit” u krye inspektimi në vend i ketyre punimeve në Labovë. Në ketë inspektim ishte prezent, Kryeministri Z. Edi Rama, Minsitrja e Kulturës Znj. Mirela Kumbaro, Drejtoresha e Institutit të Monumenteve të Kulturës Znj. Arta Dollani, kryetarja e Bashkise Libohovë, Znj. Luiza Mandi, përfaqësues të firmës zbatuese dhe mbikqyrësit të punimeve. Vlera e investimit për pjesën e kishës është 23,949,552.00 Lekë dhe ështe në fazën përfundimtare të saj.

Kursi Rajonal: “Promovimi i qasjeve me fokus Komunitetin – Përfshirja e Komuniteteve në Konservimin e Natyrës dhe Kulturës”.

Në datat 4-13 tetor 2016, në Rajonin e Liqenit të Ohrit, ICCROM, IUCN, ICOMOS, UNESCO, në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” dhe Qendrën Rajonale për Konservim dhe Restaurim të Evropës Juglindore, do të organizojnë kursin rajonal: “Promovimi i qasjeve me fokus Komunitetin – Përfshirja e Komuniteteve në Konservimin e Natyrës dhe Kulturës”.
Ai ka për qëllim forcimin e njohurive, aftësive dhe rritjen e ndërgjegjësimit për angazhimin e Komuniteteve në Menaxhimin e Trashëgimisë dhe në veçanti për përfshirjen e tyre në të gjitha aspektet e procesit të Trashëgimisë Botërore.
Kursi është përgatitur për një numër maksimal prej 20 pjesëmarrësish. Dhjetë pozicione do të rezervohen për ekspertë të angazhuar drejtpërdrejtë në projektin e UNESCO-BE “Drejt një Qeverisjeje të përbashkët të Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore Ndërkufitare të Rajonit të Liqenit të Ohrit”. Dhjetë vendet e mbetura do të jetë të hapura për specialistë/ekspertë të trashëgimisë kulturore, natyrore dhe mbrojtjes e mjedisit të cilët dëshirojnë të ndajnë përvojat e tyre si dhe të forcojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre.
Afati i fundit për aplikim: 20 Korrik 2016
Për më shumë informacion si dhe për Formularin e Aplikimit konsultoni:

 

http://www.iccrom.org/course-on-promoting-people-centred-approaches/

Njoftim

NJOFTIM

 1. Autoriteti shites: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë

 1. Data e zhvillimit te ankandit:03.2016 ora 11:00
 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand Publik i Hapur
 3. Objekti i Shitjes: Shitja e Automjetit tip Fiat Ulysse
 4. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300
 5. Vlera fillestare: 49 152 lekë me TVSH
 6. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152.

 1. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:03.2016 ora 11:00
 2. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen prane Autoritetit Shites

 

Për më shumë klikoni në:  … më shumë

NJOFTIM 4

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e katërt të hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 19.01.2016 ora 11:00
2. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 19.01.2016 ora 11:00
3. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300.
4. Vlera fillestare: 76 800 lekë me TVSH.
5. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,
Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152

NJOFTIM 3

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e tretë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse, në datë 02/12/2015, ora 11:00.

 

NJOFTIM 2 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e dytë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

Për më shumë klikoni linkun          …më shumë

 

NJOFTIM

 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

 

Për më shumë klikoni linkun

 

NJOFTIM I NDRYSHIMIT TË DATËS SË ZHVILLIMIT TË ANKANDIT :     … më shumë

RESTAURIMI I KISHES SE RISTOZIT, MBORJE KORÇË

Vazhdojnë punimet në Kishën e Ristozit nga  sipermarrësi i punimeve, shoqeria  “ E shkuara për të ardhmen” sh.p.k. me administrator zotin  Kliti KALLAMATA  . Çdo hap i punimeve restauruese  ndiqet nga specialistet e Institutit të Monumenteve të Kulturës duke ruajtur vlerat e trashegimisë dhe eleminuar rrezikun e degradimit të elementeve të veçantë historik që ka ky monument kulture, si konsolidimi dhe konservimi i pikturave murale, konsolidimi i mureve dhe qemereve karakteristike per kete objekt, restaurimi i kupolës dhe çatise etj.

Rehabilitimi i Pazarit te Korçës

Me iniciative te Ministrise se Kulturës dhe Institutit te Monumenteve të Kulturës po bëhet Rehabilitimi i Pazarit te Korçës.  Investimi u krye  në bashkëpunim të AADF dhe Bashkise Korçë. Restaurimi i objekteve monument kulture  u krye duke restauruar dhe konservuar  detajet e vecanta dhe karakteristike për trashegimine kulturore  të ketij objekti  si kornizat, catite, vetratat, dyert, qepenat etj. Kjo punë po bëhet  duke ruajtur hap pas hapi të gjitha vlerat e trashegimise kulturore.

 

Diagnostikimi jo dëmtues me ED–XRF për njohjen e elementeve kimike të pigmenteve në disa ikona të MHK – së Tiranë

Në laboratorin e Restaurimit të Veprave te Artit në Institutin e Monumenteve të Kulturës u kryen analizat diagnostikuese për njohjen e elementeve kimike të pigmenteve të përdorur në ikonat: Mbledhja e Kryeengjëjve“,“Mandili i Krishtit,Shën Mëria me Krishtinpjesë e ikonave të fondit në Muzeun Historik. Analizat me metodën jo dëmtuese ED–XRF u kryen nga Prof. Nikolla Civici specialist pranë Institutit të Fizikës Bërthamore të Aplikuar në bashkëpunim me specialistët e sektorit të Veprave të Artit në IMK. Këto analiza shkencore i paraprijnë procesit të pastrimit pasi në fazat e mëparshme të ndërhyrjes në ikonat e lartpërmendura janë kryer disifektimi dhe  konsolidimi i suportit, ringjitja e pelikulit piktorik, konsolidimi i gruntit si dhe një sërë testesh paraprake me Testin e Solubilitetit (tretshmerisë) Wolbers – Cremonesi, Resin Soaps DCA-TEA, Solvent Gels, Emulsione Grassa Basica, Emulsione  Grassa Acida për të përcaktuar fd e përshtatshme.