Pasuritë Kulturore ( Proces përditësimi)2018-10-26T12:04:19+00:00
LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHME DHE LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA 
             TË TRASHËGIMISË KULTURORE
 1. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS BERAT

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 2. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS DURRËS

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA Shkarko
 3. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS GJIROKASTËR

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 4. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS KORÇË

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 5. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS SHKODËR

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 6. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS VLORË

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko