Pasuritë Kulturore ( Proces përditësimi)2019-07-29T08:02:02+00:00
LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHME DHE LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA 
             TË TRASHËGIMISË KULTURORE
 1. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS BERAT

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 2. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS DIBËR

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 3. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS DURRËS

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA Shkarko
 4. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS ELBASAN

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 5. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS FIER

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 6. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS GJIROKASTËR

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 7. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS KORÇË

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 8. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS KUKËS

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 9. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS LEZHË

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko

 10. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS SHKODËR

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko

 11. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS TIRANË

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko
 12. DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURËS VLORË

  1LISTA E PASURIVE KULTURORE TË PALUAJTSHMEShkarko
  2LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA
  Shkarko