LISTA E MONUMENTEVE dhe LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA 
             TË TRASHËGIMISË KULTURORE
  1. DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE BERAT   ...më shumë
  2. DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE DURRËS  ... më shumë
  3. DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE GJIROKASTËR ...më shumë
  4. DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE KORÇË ...më shumë
  5. DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE SHKODËR ...më shumë
  6. DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE VLORË ...më shumë