Ligje2019-04-17T10:16:01+00:00

Ligji  Nr. 9154  dt/06/11/2003                                             …më shumë

Ligji për të drejten e informimit                                           …më shumë

Ligji Nr.609 dt. 24.5.1948,  Nr. 72.1948                             …më shumë

Ligji Nr.7867  dt.1994                                                            …më shumë

Ligji Nr.815, 31.10.1996                                                         …më shumë

Ligji Nr.9048, date 7.4.2003                                                 …më shumë

Ligji Nr.9386, date 4.5.2005                                                 …më shumë

Ligji Nr.9613, datë 21.9.2006                                                …më shumë

Ligji Nr.9806, datë 17.9.2007                                               …më shumë

Ligji nr. 8614 date 25.05.2000                                             …më shumë

Ligji Nr.9048, datë 7.4.2003                                                 …më shumë

LIGJ Nr. 27, datë 17.05.2018                                                 …më shumë

Ligji Nr.8576, datë 03.02.2000                                            …më shumë