Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve2019-10-28T12:55:56+00:00

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Korrik- Shtator 2019        …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Prill- Qershor 2019           …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar- Mars 2019              …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Tetor – Dhjetor 2018        …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Prill – Qershor  2018         …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Mars   2018           …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Tetor – Dhjetor   2017       … më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Korrik – Shtator   2017     … më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Prill – Qershor   2017         …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Mars   2017           …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Dhjetor  2016        …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Tetor – Dhjetor  2015         …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Korrik – Shtator 2015        …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Prill – Qershor  2015         … më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Mars   2015           …më shumë