Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve2019-01-28T15:22:32+00:00

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Tetor – Dhjetor 2018       …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Prill – Qershor  2018  …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Mars   2018         …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Tetor – Dhjetor   2017  … më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Korrik – Shtator   2017 … më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Prill – Qershor   2017          …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Mars   2017          …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Dhjetor  2016    …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Tetor – Dhjetor  2015      …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Korrik – Shtator 2015                 …më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Prill – Qershor  2015                 … më shumë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve    Janar – Mars   2015                     …më shumë