Publikime2015-07-10T11:59:20+00:00

Kërkesat për Trashëgiminë Kulturore                                                                                … më shumë

Mbi hartimin  e projekteve  në fushen  e trashëgimisë  kulturore                                 … më shumë

Dokumentacioni për lejet zhvillimore komplekse që trajtohen në këshillin kombëtar të restaurimeve.          … më shumë